FELANMÄLAN

Under kontorstid kontakta
LT-KOSULT 021-81 17 25

Störande grannar

Om dina grannar stör svårt på kvällar och helger, Ring polisen

Akuta skador

Vid akuta fel efter kontorstid och helger.
LT-konsult 021-81 17 45

Utelåst

Vi öppnar efter kontorstid mot en avgift.
LT-konsult 021-81 17 45